Вашите права и предимства

interim.png

Временният работник получава обезщетение за прекратяване, равняващо се на 10% от брутното му възнаграждение. Избор на географски обхват.
Кратки или дълги мисии Специализация в конкретен сектор или откриване на нови области. Трупам опит.